Rural Panel

Nhật Ký Tiêu Dùng khu vực nông thôn là một chương trình thực hiện lâu dài được tham gia bởi các Hộ gia đình ở khu vực nông thôn tại 10 tỉnh thành ở Việt Nam – Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tiền Giang và Anh Giang.

Nhật Ký Tiêu Dùng khu vực nông thôn gồm có 1,300 hộ gia đình, mỗi hộ gia đình như Quý vị đây sẽ đại diện cho hơn 13,000 hộ ở khu vực nông thôn Việt Nam. Gia đình của Quý vị đã được chọn ngẫu nhiên để làm gia đình đại diện cho thói quen mua sắm - tiêu dùng tại nhà của tất cả những người dân trong thành phố này.

Chúng tôi sẽ cung cấp Sổ Nhật Ký Tiêu Dùng cho người chịu trách nhiệm chính về mua sắm hàng tiêu dùng cho gia đình để điền vào những chủng loại sản phẩm mà chúng tôi đã liệt kê trong Sổ nhật ký mỗi khi mua sắm - tiêu dùng tại nhà. Cách điền vào Sổ Nhật Ký Tiêu Dùng rất đơn giản và dễ dàng, đồng thời chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn Quý vị cách điền cũng như cách sử dụng nó. Sổ Nhật Ký Tiêu Dùng này rất quan trọng đối với chúng tôi vì nhờ nó mà chúng tôi hiểu được thói quen mua sắm - tiêu dùng của gia đình Quý vị trong một thời gian dài.

Sau thời gian hướng dẫn ban đầu, nhân viên chúng tôi sẽ ghé thăm gia đình Quý vị vào một ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần để thu thập những Sổ nhật ký đã được điền đầy đủ trong tuần và thay vào đó những Sổ nhật ký mới. Tất cả các thông tin trong Sổ Nhật Ký Tiêu Dùng cũng như thông tin về gia đình Quý vị sẽ được hoàn toàn giữ bí mật.
  Mua sắm
 width=

Ghi nhận dòng mua sắm vào nhật ký

 width=

Gửi nhật ký về công ty

 width=

Đổi quà

 110=

Nhận điểm thưởng