Điều khoản và điều kiện

 1. THÔNG TIN CẦN THIẾT VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI THAM GIA

Nhà kiểm soát dữ liệu là Kantar, bộ phận Worldpanel ("Kantar Worldpanel"), được đăng ký tại Việt Nam dưới tên Công ty TNHH Kantar Việt Nam, với mã số doanh nghiệp: 0301543698 và có địa chỉ trụ sở chính tại 58 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi tiến hành các cuộc khảo sát ("khảo sát") các nhóm đại diện gồm những người hoàn thành một nghiên cứu cụ thể trong một khoảng thời gian, thay vì nghiên cứu một lần. Những người tham gia trong các khảo sát này được gọi là những thành viên khảo sát hoặc những người tham gia khảo sát (gọi tắt là "Người tham gia").

Dữ liệu của Người tham gia được Kantar Worldpanel thu thập khi Người tham gia đăng ký và tham gia vào các cuộc khảo sát và/hoặc một hoặc nhiều nghiên cứu. Dữ liệu này được sử dụng trong các nghiên cứu và được thu thập bằng nhiều phương pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở: những khảo sát, máy quét mã vạch, chụp ảnh biên lai, biểu mẫu đăng ký trực tuyến và giấy và bảng câu hỏi, cookie, AdID và dữ liệu được thu thập từ các bên thứ ba.

Mục đích mà các hoạt động xử lý dữ liệu này theo đuổi là nhằm thực hiện các nghiên cứu và phân tích, cũng như theo dõi lối sống và những thói quen tiêu dùng, hành vi và quan điểm của Người tham gia. Những nghiên cứu, phân tích và theo dõi này cho phép các khách hàng của Kantar Worldpanel tinh chỉnh kiến ​​thức của họ về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, đồng thời cải thiện sản phẩm, dịch vụ hoặc tiếp thị của họ.

Kantar Worldpanel đặc biệt coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của Người tham gia. Kantar Worldpanel định nghĩa dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người có thể được sử dụng để xác định trực tiếp hoặc gián tiếp cá nhân mà có thể bao gồm dữ liệu về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình giống như dữ liệu tương tự được xác định theo pháp luật Việt Nam.

Chính sách Quyền riêng tư này ("Chính sách Quyền riêng ") giải thích cho Người tham gia cách Kantar Worldpanel sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ.

Chính sách Quyền riêng tư áp dụng cho dữ liệu cá nhân được cung cấp cho Kantar Worldpanel bởi Người tham gia. Bằng cách đăng ký và chấp nhận các điều khoản này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này. Kantar Worldpanel khuyến nghị Người tham gia nên đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư này.

 

 1. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU HỢP PHÁP

Kantar Worldpanel thu thập thông tin theo một số cách, bao gồm nhưng không giới hạn từ trang web của chúng tôi, ứng dụng di động của chúng tôi và các hoạt động khác của Người tham gia như qua những máy quét mã vạch, ứng dụng và khảo sát. Ví dụ về các hoạt động được giải thích bên dưới và bao gồm, trong số những hoạt động khác:

Đăng ký: Một số dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn đăng ký, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại để đánh giá cụ thể tính thích hợp cho các cuộc khảo sát khác nhau: Tuổi (bao gồm ngày sinh), giới tính, nghề nghiệp, thông tin trên thành phần hộ gia đình (họ và tên của những người thành lập hộ gia đình), tình trạng lao động, thông tin về lối sống và hành vi mua sắm, tiêu dùng của họ.

Dữ liệu cá nhân được Người tham gia cung cấp cho Kantar Worldpanel trên một cơ sở tự nguyện, bao gồm cả sự đồng ý của tất cả những người thành niên trong hộ gia đình và những người đại diện/ người giám hộ của những người chưa thành niên, người bị mất/ hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, nếu có. Điều này là cần thiết cho việc xác nhận đăng ký của Người tham gia và để đánh giá tính thích hợp cho các cuộc khảo sát người tiêu dùng khác nhau. Tất cả các câu trả lời cho biểu mẫu đăng ký là bắt buộc để tham gia vào một trong các cuộc khảo sát và/hoặc một trong các nghiên cứu. Mặc dù việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Người tham gia cho Kantar Worldpanel là tự nguyện, tuy nhiên nếu không có sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân, Người tham gia sẽ không thể trở thành thành viên của cuộc khảo sát với Kantar Worldpanel và/hoặc tham gia vào bất kỳ nghiên cứu nào.

Các Khảo sát hoặc các Hoạt động nghiên cứu: Dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập từ bạn khi bạn tham gia vào các khảo sát người tiêu dùng của Kantar Worldpanel hoặc trong một nghiên cứu: Trong khuôn khổ các cuộc khảo sát và/hoặc nghiên cứu về người tiêu dùng của Kantar Worldpanel, Người tham gia sẽ được yêu cầu trả lời bảng câu hỏi, và có thể, sử dụng các công cụ để quét các giao dịch mua sắm nhằm cung cấp cho Kantar Worldpanel thông tin về mức tiêu thụ, hành vi và/hoặc quan điểm người tiêu dùng của họ.

Kantar Worldpanel làm gì với dữ liệu của bạn: 

Trong khi tham gia vào khảo sát, Kantar Worldpanel sử dụng thông tin mà Người tham gia cung cấp cho các nhiệm vụ sau:

Chúng tôi đã cung cấp bên dưới thông tin chi tiết hơn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Luật pháp yêu cầu chúng tôi giải thích cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Các cơ sở pháp lý này được liệt kê dưới đây và có thể khác nhau đối với từng trường hợp:

Chúng tôi sẽ không bao giờ xuyên tạc về bản thân hoặc những gì chúng tôi đang làm. Nếu bạn nhận được email liên quan đến bạn, có nội dung là từ chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết thông qua các thông tin liên hệ như được nêu trong phần "Cách liên hệ với chúng tôi" bên dưới.

Trường hợp

Mục đích

Dữ liệu được thu thập/xử lý 

Nghiên cứu Thị trường 

Để hiểu những quan điểm của bạn về các sản phẩm và dịch vụ nhất định hoặc để hiểu hành vi của bạn trong các tình huống khác nhau.

Mã định danh, thông tin liên hệ, địa chỉ email, giọng nói, hình ảnh, ý kiến.

Nghiên cứu Khoa học dành cho các Học viện, Tổ chức Y tế Công cộng hoặc các viện của Hội đồng Nghiên cứu

Bao gồm nhưng không giới hạn: khoa học sức khỏe và nghiên cứu hậu quả, nghiên cứu thế giới thực (RWR).

Mã định danh, thông tin liên hệ, địa chỉ email, dữ liệu sức khỏe, ví dụ: bệnh tật, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, mô hình điều trị, các nhu cầu chưa được đáp ứng.

Nghiên cứu Khoa học cho các Công ty Thương mại và Tổ chức Nghiên cứu Từ thiện

Bao gồm nhưng không giới hạn khoa học sức khỏe và nghiên cứu hậu quả, nghiên cứu thế giới thực (RWR).

Mã định danh, thông tin liên hệ, địa chỉ email, dữ liệu sức khỏe, ví dụ: bệnh tật, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, mô hình điều trị, các nhu cầu chưa được đáp ứng.

Công bố Công khai

Chia sẻ hoặc tiết lộ theo trát đòi hầu tòa, trát, lệnh của cơ quan tư pháp hoặc chính phủ khác hoặc theo các yêu cầu pháp lý hoặc quy định tương tự và khác, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đó cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp.

Mã định danh, tên, thông tin liên hệ, địa chỉ email, khuyến khích nhận được.

Chống Gian lận 

Bảo vệ các lợi ích kinh doanh của chúng tôi trước hành vi gian lận hoặc hành vi không phù hợp với những Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Địa chỉ IP, các thông số kỹ thuật của trình duyệt, các thông số kỹ thuật của thiết bị, các địa chỉ bưu điện, các địa chỉ email, số điện thoại, các số nhận dạng.

ID Khảo sát cho Dữ liệu Tách biệt

Khi bạn tham gia vào các nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng một ID thành viên khảo sát cố định. Khi dữ liệu tách biệt được chia sẻ với một khách hàng, chúng tôi có thể tạo một ID tạm thời cho bên thứ 3 này để họ không thấy ID thành viên khảo sát của bạn.

Điều này cho phép các khách hàng đối sánh những câu trả lời hồ sơ với các hành vi mà không cần có quyền truy cập vào ID thành viên khảo sát của bạn.

Mã định danh cụ thể của dự án khách hàng duy nhất tạm thời.

Tính duy nhất khi Tham gia Khảo sát

Ngăn chặn nhiều mục nhập trong các cuộc khảo sát của cùng một cá nhân phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Địa chỉ IP, các thông số kỹ thuật trình duyệt, các thông số kỹ thuật thiết bị.

Theo dõi các Câu trả lời của Người tham gia Định kỳ (dự án thiết kế nghiên cứu đặc biệt)

Khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng một ID tạm thời để làm cho các câu trả lời của bạn trong khảo sát ẩn danh đối với những khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi có thiết kế nghiên cứu cụ thể và cần hiểu ý kiến của bạn đã phát triển như thế nào trong một khoảng thời gian. Đối với loại dự án cụ thể mà chúng tôi gọi là các dự án "theo dõi" này, chúng tôi sẽ sử dụng các ID liên tục và chúng tôi sẽ làm rõ điều này khi bắt đầu mỗi cuộc khảo sát này. Các câu trả lời khảo sát của bạn sẽ được coi là dữ liệu cá nhân và bạn sẽ có quyền truy cập chúng. Các dự án như vậy sẽ có một thông báo trên trang đầu tiên của cuộc khảo sát, để bạn có thể xác định chúng và quyết định có tham gia hay không.

Mã định danh theo dự án cụ thể duy nhất liên tục.

Đối sánh và Làm giàu Dữ liệu

Chúng tôi làm giàu dữ liệu chúng tôi lưu giữ trong hồ sơ về bạn bằng cách đối sánh dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Đầu tiên, chúng tôi làm việc với các bên thứ ba được chọn và có thể sử dụng các dịch vụ phù hợp (tức là các bên thứ ba chuyên quản lý dữ liệu) để thu thập thông tin bổ sung về bạn từ các nguồn dữ liệu công khai và riêng tư (chẳng hạn như các chuyên gia phân đoạn dữ liệu và dịch vụ đăng ký nội dung mà bạn có tài khoản) hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như một sự hỗ trợ để phát triển các loại tệp dữ liệu ẩn danh bổ sung hoặc mới (nghĩa là chúng tôi biên dịch dữ liệu tổng hợp của bạn với dữ liệu từ những người tiêu dùng khác để tạo ra một phân khúc phong cách sống mới). Thứ hai, dịch vụ đối sánh (đối tác của chúng tôi) giữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ trong một thời gian ngắn, sử dụng dữ liệu đó để thu thập thông tin bổ sung, và sau đó trả lại thông tin kết hợp cho chúng tôi. Các đối tác bị ràng buộc theo hợp đồng để xóa dữ liệu chúng tôi chia sẻ với họ và không được phép sử dụng dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào khác ngoài mục đích cụ thể này.

Mã định danh duy nhất liên tục, thông tin liên hệ, địa chỉ email, đăng nhập mạng xã hội, cookie, Mã định danh quảng cáo, ID thiết bị di động, mã định danh chính thức (tức là số ME).

Nghiên cứu Nhắm mục tiêu Quảng cáo và Mua Phương tiện Truyền thông

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giúp các khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi làm giàu dữ liệu của họ bằng cách sử dụng các kỹ thuật tạo mô hình trông giống nhau.

Nhờ sự tham gia của bạn vào các cuộc khảo sát của chúng tôi và dữ liệu hồ sơ của bạn, chúng tôi có thể giúp các khách hàng của mình cải thiện việc nhắm mục tiêu quảng cáo của họ, và tạo ra các mô hình quảng cáo trực tuyến tốt hơn, thông qua mô hình trông giống nhau hoặc các phương pháp luận nghiên cứu tương tự. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được về bạn thông qua việc xây dựng hồ sơ, tham gia vào các cuộc khảo sát nghiên cứu hoặc đối sánh dữ liệu để phù hợp với các bên thứ ba và nền tảng (đối tác của chúng tôi).

Chúng tôi bao gồm các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để đảm bảo rằng bạn sẽ không tự động bị nhắm mục tiêu vì những mục đích thương mại, do dữ liệu của bạn được sử dụng để giúp tạo ra một đối tượng trông giống nhau, và rằng các đối tác của chúng tôi không thể sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Mã định danh duy nhất liên tục, thông tin liên hệ, địa chỉ email, đăng nhập mạng xã hội, cookie, địa chỉ IP, Mã định danh Quảng cáo, ID thiết bị di động, mã định danh chính thức (tức là số ME).

Tiếp xúc và Đo lường Quảng cáo

Ngoài đối sánh dựa trên cookie (mà bạn có thể kiểm soát và đồng ý thông qua tài khoản khảo sát của mình), chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email, trong một quy trình đối sánh trực tiếp với các bên thứ ba (khách hàng và đối tác của chúng tôi) để xác định xem bạn có phải là một người dùng dịch vụ đó (chẳng hạn như các mạng xã hội, trang web, ứng dụng di động) cho những mục đích nghiên cứu đo lường quảng cáo hay không. Chúng tôi sẽ xác định những quảng cáo mà bạn có thể đã tiếp xúc trên các trang web và nền tảng đó và đo lường mức độ ảnh hưởng của những quảng cáo này đến doanh số bán hàng. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác không được phép sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

Mã định danh duy nhất liên tục, thông tin liên hệ, địa chỉ email, đăng nhập mạng xã hội, cookie, địa chỉ IP, Mã định danh Quảng cáo, ID thiết bị di động, mã định danh chính thức (tức là số ME)

Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi (cho dù bên trong hay bên ngoài Việt Nam) đều bị ràng buộc theo hợp đồng phải giữ mọi thông tin họ thu thập và tiết lộ cho chúng tôi, hoặc chúng tôi thu thập và tiết lộ cho họ, bí mật và phải bảo vệ thông tin đó bằng các tiêu chuẩn và thông lệ bảo mật tương đương của chúng tôi và phải tuân thủ pháp luật.

Nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn 

Đối với dữ liệu cá nhân tuân theo GDPR và PDPA của Liên minh Châu Âu và được chuyển đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo việc chuyển được thực hiện theo phương pháp hợp pháp và an toàn nhằm mục đích tuân thủ PDPA. Đối với dữ liệu không tuân theo GDPR và PDPA của Liên minh Châu Âu, Kantar Worldpanel sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của bất kỳ pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành nào khác.

Các máy chủ lưu trữ dữ liệu của Kantar Worldpanel được đặt ở Châu Âu và Hoa Kỳ (USA) và được quản lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trên đám mây điện toán. Nhân viên công nghệ có thể lưu trữ hoặc truy cập dữ liệu để xử lý dữ liệu ở Ấn Độ. Xin lưu ý rằng thỉnh thoảng chúng tôi có thể sử dụng những dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (cho dù bên trong hay bên ngoài Việt Nam), trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân của Người tham gia có thể bị tiết lộ cho họ.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp công nghệ và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cả trong quá trình truyền và khi chúng tôi nhận được dữ liệu. Các quy trình bảo mật của chúng tôi phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận chung được sử dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tất cả nhân viên của chúng tôi có nghĩa vụ theo hợp đồng phải tuân thủ các chính sách và thủ tục của chúng tôi về tính bảo mật, an ninh và quyền riêng tư.

Thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc được truy cập thông qua một xác thực đã được đồng ý để chỉ bạn mới có quyền truy cập vào thông tin của mình. Để giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn không nên tiết lộ mật khẩu hoặc chi tiết thông tin xác thực của mình cho bất kỳ ai.  Kantar Worldpanel sẽ không bao giờ hỏi bạn mật khẩu của bạn trong một cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu hoặc trong một email không được yêu cầu. Ngoài ra, hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản của bạn nếu có thể và đóng cửa sổ trình duyệt khi bạn truy cập xong trang web của chúng tôi. Điều này nhằm đảm bảo rằng những người khác không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân và thư từ của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với người khác hoặc đang sử dụng máy tính ở nơi công cộng. Vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.

 

 1. DỮ LIỆU NHẠY CẢM ĐƯỢC KANTAR WORLDPANEL THU THẬP  

Một số dữ liệu được thu thập có thể cho là dữ liệu cá nhân 'riêng tư hoặc bí mật'. Để tham khảo, dữ liệu cá nhân 'riêng tư hoặc bí mật' nói chung được coi là dữ liệu cá nhân bao gồm: Nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến ​​chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc tình trạng thể chất của một người hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc xu hướng tình dục của một người.

Đôi khi, chúng tôi có thể hỏi về dữ liệu cá nhân riêng tư hoặc bí mật như vậy trong bảng câu hỏi của chúng tôi trong đó việc trả lời những dữ liệu này phải được sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Việc không trả lời các bảng câu hỏi này sẽ không ảnh hưởng đến tư cách thành viên khảo sát của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ bắt buộc Người tham gia cung cấp dữ liệu riêng tư hoặc bí mật không nằm trong bộ dữ liệu tiêu chuẩn của chúng tôi, mặc dù một cuộc khảo sát về, ví dụ, một tình trạng y tế sẽ yêu cầu bạn trả lời xem bạn có mắc bệnh này hay không.

Do tính chất nhiệm vụ của cuộc khảo sát, chúng tôi mong Người tham gia tuyên bố tất cả các giao dịch mua sắm có liên quan, một số trong số đó có thể được phân loại là 'riêng tư hoặc bí mật' (ví dụ: mua paracetamol có thể cho thấy là bạn bị đau đầu). Chúng tôi sẽ không bao giờ xác định các giao dịch mua những sản phẩm 'riêng tư hoặc bí mật' ở một cấp độ cá nhân nhưng có thể tạo ra những báo cáo tóm tắt dựa trên các giao dịch mua đó.

Thu thập và chuyển dữ liệu của Người tham gia khi chấm dứt tư cách thành viên tại một trong các cuộc khảo sát và /hoặc một trong các nghiên cứu

Khi nhận được một yêu cầu rời khỏi khảo sát, Kantar Worldpanel có thể yêu cầu  Người tham gia trả lời một bảng câu hỏi rất ngắn để hiểu những lý do khiến Người tham gia muốn chấm dứt tư cách thành viên của họ. Việc trả lời là tùy ý, nhưng cho phép Kantar Worldpanel cải thiện việc quản lý các cuộc khảo sát và nghiên cứu người tiêu dùng của mình cho các thành viên tương lai.

Kantar Worldpanel sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi chấm dứt tư cách thành viên để:

 1. BẢO MẬT DỮ LIỆU CỦA NGƯỜI THAM GIA

Bất cứ khi nào Kantar Worldpanel xử lý dữ liệu cá nhân như mô tả ở trên, bất kể điều này xảy ra ở đâu, Kantar Worldpanel sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách Quyền riêng tư này. Tuy nhiên, không có việc truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, Kantar Worldpanel không thể đảm bảo hoặc chứng nhận tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc từ các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Sau khi nhận được đường truyền của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo những hệ thống của chúng tôi được an toàn.

Cuối cùng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bí mật của mật khẩu và/hoặc bất kỳ thông tin tài khoản nào của bạn. Hãy cẩn thận và có trách nhiệm bất cứ khi nào bạn trực tuyến.

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của ngành, bao gồm MRS (Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường).

 

 1. THU THẬP DỮ LIỆU QUA COOKIES

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi một trang web chỉ định ID người dùng bằng số và lưu trữ thông tin nhất định về trình duyệt trực tuyến của bạn. Chúng được các nhà phát triển web sử dụng để giúp người dùng điều hướng trang web của họ một cách hiệu quả và thực hiện các chức năng nhất định. Trang web sẽ gửi thông tin đến trình duyệt, sau đó tạo một tệp văn bản. Mỗi khi người dùng quay lại cùng một trang web, trình duyệt sẽ truy xuất và gửi tệp này đến máy chủ của trang web.

Đối với nghiên cứu theo dõi hành vi, chúng tôi sử dụng những cookies/ứng dụng phần mềm tùy chọn, nhưng chỉ khi bạn đồng ý rõ ràng với những cookies/ứng dụng đó.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng những cookies trên các trang Web Kantar Worldpanel và khả năng phản đối việc sử dụng chúng, xin xem danh sách Cookies từ Kantar Worldpanel trong Chính sách Cookie. 

 

 1. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để giữ cho dữ liệu cá nhân (thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi) chính xác, đầy đủ và cập nhật, dựa trên thông tin gần đây nhất mà bạn và/hoặc khách hàng của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi dựa vào bạn để giúp chúng tôi giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật bằng cách trả lời các câu hỏi của chúng tôi một cách trung thực. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Để thông báo về bất kỳ thay đổi nào, vui lòng truy cập phần "Liên hệ với chúng tôi" trên trang web của Người tham gia hoặc tham khảo phần "Cách liên hệ với chúng tôi" bên dưới.

 

 1. DỮ LIỆU TRẺ EM

Kantar Worldpanel nhận thấy sự cần thiết phải cung cấp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hơn nữa đối với dữ liệu cá nhân được thu thập từ trẻ em. Chúng tôi không bao giờ cố ý mời trẻ em dưới độ tuổi hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia mà bạn cư trú quy định làm người mua sắm chính trong gia đình trong khảo sát của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu những người mua sắm chính có con tham gia vào các nhiệm vụ mà họ được thưởng. Nếu cần thiết và phù hợp với một dự án cụ thể có liên quan trực tiếp đến trẻ em dưới độ tuổi hợp pháp, chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng chúng tôi đã được sự đồng ý của trẻ từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ. Kantar Worldpanel sẽ cung cấp cho cha mẹ và người giám hộ thông tin về chủ đề khảo sát, về bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư hoặc bí mật nào có thể được thu thập từ trẻ em, các dữ liệu này sẽ được sử dụng và liệu Kantar Worldpanel có thể chia sẻ thông tin đó trên một nghiên cứu theo cơ sở nghiên cứu hay không và với ai.

Sự đồng ý sẽ được thông qua email hoặc trang web. Chúng tôi sẽ giải thích những thông tin mà chúng tôi đang thu thập, cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin đó, cách mà cha mẹ và trẻ từ đủ 07 tuổi trở lên có thể đưa ra sự đồng ý, và cách mà cha mẹ và trẻ từ đủ 07 tuổi trở lên có thể hủy bỏ sự đồng ý. Nếu không nhận được sự đồng ý, trẻ sẽ không thể tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong khi trẻ tham gia vào các hoạt động khảo sát, cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát chúng.

 

 1. CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI THAM GIA KHẢO SÁT

Để yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bạn nên gửi yêu cầu bằng văn bản đến địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ bưu điện như được hiển thị bên dưới trong phần "Cách liên hệ với chúng tôi".

Bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình: 

Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các bên thứ ba mà chúng tôi đã chuyển dữ liệu cá nhân của bạn về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của bạn. Lưu ý rằng trong khi Kantar Worldpanel giao tiếp với các bên thứ ba này, Kantar Worldpanel không chịu trách nhiệm về các hành động mà các bên thứ ba này thực hiện để trả lời yêu cầu của bạn. Bạn có thể, tùy thuộc vào các chính sách và thủ tục của các bên thứ ba này, truy cập dữ liệu cá nhân của mình do các bên thứ ba này nắm giữ và chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu đó nếu nó không chính xác.

Theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, và trong một số trường hợp nhất định của pháp luật, các hệ thống điện tử của chúng tôi được sao lưu và lưu trữ. Các tài liệu lưu trữ này được lưu giữ trong một khoảng thời gian xác định trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ.  Sau khi hết hạn, dữ liệu sẽ bị xóa và phương tiện vật lý bị phá hủy để đảm bảo dữ liệu bị xóa hoàn toàn.

Người tham gia có thể thực hiện các quyền được xác định ở trên bằng cách liên hệ với Kantar Worldpanel, qua phần "Liên hệ với chúng tôi" của trang web, hoặc thông tin chi tiết trong phần "Cách liên hệ với chúng tôi" bên dưới.

 

 1. THỜI GIAN LƯU GIỮ

Các nghiên cứu của Kantar Worldpanel quan sát hành vi người tiêu dùng dài hạn yêu cầu lịch sử mười năm về các kiểu mua sắm hàng hóa của Người tham gia, bao gồm cả mua sắm hàng hóa và nhân khẩu học. Do đó, dữ liệu mua hàng và nhân khẩu học của Người tham gia được lưu giữ trong khoảng thời gian tối thiểu là mười năm kể từ ngày một Người tham gia chấm dứt tư cách thành viên khảo sát của họ. Tuy nhiên, dữ liệu mà không cần thiết cho nghiên cứu của chúng tôi, cụ thể là thông tin chi tiết liên hệ và tất cả dữ liệu nhận dạng cá nhân (ví dụ: tên, số điện thoại và email), sẽ bị xóa hàng tháng sau 5 năm kể từ ngày chấm dứt.  Dữ liệu này được lưu trữ trong khoảng thời gian xác định trước này để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không mời lại Người tham gia trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi chấm dứt và dữ liệu này sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 1. THÔNG BÁO VỀ NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIẾNG TƯ NÀY

Chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung, sửa đổi hoặc loại bỏ các phần từ Chính sách Quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Bạn nên đọc trang này thường xuyên để đảm bảo bạn được cập nhật bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào được thực hiện đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi đó. Những thay đổi không quan trọng đối với Chính sách Quyền riêng tư này sẽ chỉ được thông báo qua trang web. Việc bạn tiếp tục trở thành thành viên của khảo sát và các dịch vụ sau những thay đổi đó thể hiện rõ ràng sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi sẽ luôn hiển thị chính sách cập nhật mới nhất trên trang web của mình.

Chúng tôi giữ Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi dưới sự xem xét thường xuyên. Chính sách Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 03 năm 2021.

 

 1. CÁC KHIẾU NẠI HOẶC TRUY VẤN

Kantar Worldpanel cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy cho chúng tôi biết nếu họ nghĩ rằng việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin là không công bằng, gây hiểu lầm hoặc không phù hợp. Chúng tôi cũng hoan nghênh mọi đề xuất để cải thiện quy trình của chúng tôi.

 

 1. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn yêu cầu cung cấp thông tin về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể thông báo cho chúng tôi qua email: Nhatkytieudung@kantar.com hoặc gọi miễn phí cho chúng tôi theo số (028) 39 306 631 nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và bạn:

(a) không muốn dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng theo cách được mô tả ở trên, trong trường hợp đó, khi gửi yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ biết ơn nếu bạn đưa ra các phản đối cụ thể đối với bất kỳ việc sử dụng nào; hoặc là

(b) muốn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Nếu thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không liên quan, chúng tôi sẽ sửa hoặc xóa nó sau khi thảo luận vấn đề với bạn.