Thông Báo Về Quyền Riêng Tư & Bảo Mật

CHƯƠNG TRÌNH NHẬT KÝ TIÊU DÙNG

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư

Cập nhật lần cuối: 19/02/2024

Giới thiệu

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này thể hiện cam kết của Công ty TNHH Kantar Việt Nam (mã số doanh nghiệp 0301543698) có địa chỉ tại số 58, Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và các công ty liên kết của Tập đoàn Kantar (gọi chung là “Kantar”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), một công ty thuộc Tập đoàn Kantar (“Kantar”), đối với quyền riêng tư của Thành viên Chương trình Nhật ký Tiêu dùng (“các thành viên”, “thành viên” hoặc “bạn”) và chi phối quyền của các thành viên liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Điều này bao gồm Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên Minh Châu Âu (“GDPR”) và Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Việt Nam về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (“Nghị Định”).

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho các chương trình khảo sát của chúng tôi được xác định trong Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này là “chương trình”. Để rõ ràng, Thông Báo này được đăng tải công khai trên trang web của Kantar (https://www.nhatkytieudung.com/). Các thành viên là thành viên của chương trình do Kantar điều hành và Kantar là 'bên kiểm soát dữ liệu', chịu trách nhiệm với tư cách là 'doanh nghiệp' và 'bên xử lý thông tin cá nhân' cho mục đích của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Điều này có nghĩa Kantar là bên chịu trách nhiệm chung về dữ liệu cá nhân của bạn đối với chương trình vì Kantar xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Cho mục đích của Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này, 'dữ liệu cá nhân' có nghĩa là bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào liên quan đến một thực thể cụ thể hoặc có thể xác định được (hoặc thuật ngữ có ý nghĩa tương tự trong hệ thống tư pháp của bạn). Như là một phần của chương trình, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn thu thập sự đồng ý thay mặt cho bất kỳ thành viên hộ gia đình nào tham gia chương trình. Đối với những trường hợp này, chúng tôi yêu cầu bạn chia sẻ Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này với các thành viên trong hộ gia đình của bạn có được sự đồng ý thực sự của họ để tham gia thông qua chính bạn với tư cách là một thành viên.

Việc tham gia vào chương trình, các hoạt động khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện. Bằng cách đăng ký tham gia chương trình và chấp nhận các điều khoản có liên quan, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản của Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này.

Thu Thập và Sử Dụng Dữ Liệu Hợp Pháp

Ngoại trừ trường hợp bạn đã đăng ký trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi liên hệ với bạn để tham gia chương trình thông qua điện thoại, qua đường bưu điện, gặp mặt trực tiếp hoặc trực tuyến bằng cách:

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cách như thông qua (các) trang web của chúng tôi (ví dụ: cổng thông tin chương trình của bạn), ứng dụng di động của chúng tôi và các hoạt động khác như phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng và trực tuyến, quét mã vạch, nghiên cứu trực tiếp hoặc qua điện thoại, chụp ảnh biên nhận hoặc các hoạt động nghiên cứu khác. Chúng tôi có thể bổ sung các phương thức và hoạt động khác trong tương lai nhưng chúng tôi sẽ luôn hoạt động tuân thủ theo Thông Báo này.

Chúng tôi trình bày dưới đây thông tin chi tiết hơn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Một số luật bảo vệ dữ liệu yêu cầu chúng tôi phải có 'cơ sở hợp pháp' cho việc xử lý dữ liệu của mình, đây là cơ sở pháp lý đã được pháp luật có liên quan quy định, để thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân. Nhằm mục đích thông tin đến bạn, nếu có yêu cầu đó đối với thông tin của bạn, chúng tôi đã quy định dưới đây cơ sở hợp pháp có liên quan cùng với mục đích áp dụng. Các cơ sở pháp lý này được liệt kê bên dưới và có thể khác nhau tùy theo từng trường hợp áp dụng:

Chúng tôi sẽ không bao giờ trình bày không chính xác về chúng tôi hoặc những công việc mà chúng tôi đang thực hiện. Nếu bạn nhận được email liên quan đến bạn, được cho là từ chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết như được quy định bên dưới trong phần "Cách Liên Hệ với Chúng Tôi" của Thông Báo này.

Trường hợp

Mục đích

Dữ liệu cá nhân

Nguồn

Cơ sở pháp lý

Vận hành (các) trang web của chúng tôi

Đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày một cách hiệu quả, tùy theo thiết bị bạn đang truy cập. Xem phần “Tiết lộ Cookie” bên dưới để biết thêm thông tin.

Địa chỉ IP, thông tin hệ điều hành, loại trình duyệt

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn

Lợi ích chính đáng để vận hành trang web của chúng tôi

Tuyển dụng cho chương trình

Để liên hệ với bạn và mời bạn đăng ký vào chương trình và tham gia vào các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường (như được mô tả thêm bên dưới).

Tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, thông tin nhân khẩu học khác có liên quan đến cuộc khảo sát (ví dụ: tuổi, chức danh công việc, v.v.)

Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn hoặc từ các tổ chức tuyển dụng bên thứ ba như chương trình nghiên cứu hoặc nhà cung cấp mẫu mà bạn đã chọn tham gia hoặc đăng ký. [Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi thu thập thông tin này từ các nguồn công khai.]

Cho mục đích này, chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn đã được chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập. Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi dựa trên lợi ích chính đáng của mình để tuyển dụng các thành viên.

Đăng ký và quản lý chương trình

 

 

Để quản lý hồ sơ hộ gia đình của bạn và liên lạc với bạn, bao gồm thông báo cho bạn về chương trình, lựa chọn bạn cho các cuộc khảo sát trong tương lai, mời bạn và liên hệ với bạn tham gia vào các cuộc khảo sát và các hoạt động nghiên cứu khác, gửi các ưu đãi của bạn, giúp đỡ khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi, vân vân.

Tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, ID thiết bị di động, nhân khẩu học và bất kỳ chi tiết nào bạn chia sẻ với chúng tôi về bản thân và hộ gia đình bạn

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn. Chúng tôi nhận được xác nhận từ khách hàng tổ chức khảo sát rằng bạn đã hoàn thành khảo sát nhằm mục đích được nhận các quyền lợi từ chương trình

Thỏa thuận đồng ý tham gia chương trình

Cung cấp

thông tin cho bạn

Cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi xác định có thể khiến bạn quan tâm.

Tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, số điện thoại, địa chỉ bưu chính, chức danh

Chúng tôi lấy dữ liệu này trực tiếp từ bạn, chẳng hạn như khi bạn tải xuống báo cáo hoặc nội dung khác từ trang web của chúng tôi hoặc khi bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn hoặc chúng tôi đã xác định rằng chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng thông tin chi tiết của bạn để cung cấp cho bạn thông tin có liên quan. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình hoặc từ chối liên lạc với Kantar bất cứ lúc nào.

Nghiên cứu thị trường

Để hiểu quan điểm của bạn về một số sản phẩm và dịch vụ nhất định hoặc để hiểu hành vi của bạn trong các tình huống khác nhau

Thông tin nhận dạng, tên, địa chỉ email, giọng nói, hình ảnh, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, quan điểm và các câu trả lời khảo sát chung, và nếu được phép, dữ liệu cá nhân được luật hiện hành bảo vệ, bao gồm thông tin liên quan đến chủng tộc hoặc dân tộc, tôn giáo hoặc niềm tin triết học của bạn, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tính dục, sức khỏe hoặc nền tảng xã hội

Chúng tôi thu thậpdữ liệu này trực tiếp từ bạn

 

Đồng ý khi chúng tôi mời bạn tham gia khảo sát

Nghiên cứu khoa học cho các học giả, tổ chức y tế công cộng hoặc các Viện Hội đồng Nghiên cứu

Bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghiên cứu lâm sàng, kinh tế học sức khỏe và nghiên cứu kết quả (HEOR), nghiên cứu không can thiệp (NIS), nghiên cứu thế giới thực (RWR), nghiên cứu quan sát, nghiên cứu dịch tễ học

Mã định danh, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, dữ liệu sức khỏe, ví dụ như bệnh tật, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, phác đồ điều trị, nhu cầu chưa được đáp ứng

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn hoặc kết hợp với cơ sở dữ liệu thứ cấp khác

Đồng ý khi chúng tôi mời bạn tham gia khảo sát

Nghiên cứu khoa học cho các công ty thương mại và các tổ chức nghiên cứu từ thiện

Bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghiên cứu lâm sàng, kinh tế học sức khỏe và nghiên cứu kết quả (HEOR), nghiên cứu không can thiệp (NIS), nghiên cứu thế giới thực (RWR), nghiên cứu quan sát, nghiên cứu dịch tễ học

Mã định danh, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, dữ liệu sức khỏe, ví dụ như bệnh tật, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, phác đồ điều trị, nhu cầu chưa được đáp ứng

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn hoặc kết hợp với cơ sở dữ liệu thứ cấp khác

Đồng ý khi chúng tôi mời bạn tham gia khảo sát

Tiết lộ cho cơ quan chức năng

Để chia sẻ hoặc tiết lộ theo trát hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc lệnh khác của chính phủ hoặc theo các yêu cầu tương tự và yêu cầu của pháp luật hoặc quy định khác, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đó cho các cơ quan có thẩm quyền

Mã định danh, tên, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, quyền lợi được nhận

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn hoặc kết hợp với cơ sở dữ liệu thứ cấp khác

Nghĩa vụ pháp lý

Bảo mật và chống gian lận

Bảo vệ lợi ích kinh doanh của chúng tôi trước hành vi gian lận và bảo vệ tính bảo mật cũng như hiệu suất của thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất, nhân sự, tài sản sở hữu trí tuệ, mạng, ứng dụng và các hệ thống liên quan khác của chúng tôi

Địa chỉ IP, thông số kỹ thuật của trình duyệt, thông số kỹ thuật của thiết bị, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, mã định danh chính thức

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn

Lợi ích chính đáng – chúng tôi và/hoặc khách hàng của chúng tôi có

lợi ích hợp pháp trong việc bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi khỏi hành vi gian lận hoặc hành vi bị cấm khác

Tính độc nhất của việc tham gia khảo sát

Ngăn chặn việc tham gia khảo sát nhiều lần của cùng một cá nhân theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi

Địa chỉ IP, thông số kỹ thuật của trình duyệt, thông số kỹ thuật của thiết bị

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn

Lợi ích chính đáng để đảm bảo chất lượng khảo sát

Theo dõi Câu trả lời của Đáp viên định kỳ (dự án nghiên cứu được thiết kế đặc biệt)

Khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng ID tạm thời để ẩn danh các câu trả lời của bạn trong cuộc khảo sát đối với khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi có thiết kế nghiên cứu cụ thể cần hiểu ý kiến của bạn đã phát triển như thế nào trong một khoảng thời gian. Đối với loại dự án cụ thể mà chúng tôi gọi là dự án "theo dõi" này, chúng tôi sẽ sử dụng ID cố định và chúng tôi sẽ nói rõ điều này khi bắt đầu mỗi cuộc khảo sát như vậy. Các câu trả lời trong khảo sát của bạn sẽ được coi là dữ liệu cá nhân và bạn sẽ có quyền truy cập chúng. Những dự án như vậy sẽ có thông báo trên trang đầu tiên của cuộc khảo sát để bạn có thể xác định các loại dự án khảo sát theo dõi này và quyết định có tham gia hay không.

Mã định danh dự án cá nhân cụ thể cố định

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn

Đồng ý khi chúng tôi mời bạn tham gia vào một cuộc khảo sát có liên quan

Kết hợp và làm phong phú dữ liệu

Chúng tôi làm phong phú thêm dữ liệu chúng tôi lưu trữ về bạn bằng cách đối chiếu dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện hồ sơ của bạn trong chương trình và đảm bảo rằng chúng tôi lựa chọn các khảo sát phù hợp với bạn.

Chúng tôi tận dụng các dịch vụ đối sánh (nghĩa là các bên thứ ba chuyên quản lý dữ liệu) để thu thập thông tin bổ sung về bạn từ các nguồn dữ liệu công cộng và riêng tư (chẳng hạn như các nền tảng mạng xã hội, nhà bán lẻ và dịch vụ đăng ký nội dung mà bạn có tài khoản) hoặc để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng hỗ trợ để phát triển các bộ dữ liệu ẩn danh mới hoặc bổ sung (nghĩa là chúng tôi tổng hợp toàn bộ dữ liệu của bạn với dữ liệu từ những người tiêu dùng khác để tạo phân khúc phong cách sống mới). Dịch vụ đối sánh (đối tác dữ liệu của chúng tôi) lưu giữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ trong một thời gian ngắn, sử dụng dữ liệu đó để tập hợp thông tin bổ sung và sau đó gửi lại thông tin kết hợp cho chúng tôi. Các đối tác dữ liệu bị ràng buộc theo hợp đồng phải xóa dữ liệu chúng tôi chia sẻ với họ và/hoặc không được phép sử dụng dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào khác ngoài mục đích cụ thể này.

Mã định danh cá nhân cố định, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, thông tin đăng nhập mạng xã hội, cookie, ID thiết bị di động, mã định danh chính thức

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn hoặc kết hợp với cơ sở dữ liệu thứ cấp khác

Lợi ích chính đáng để cải thiện chất lượng dữ liệu của chúng tôi và hiểu biết sâu sắc từ nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu mục tiêu quảng cáo và mua sắm thông qua phương tiện truyền thông (Quảng cáo hành vi theo ngữ cảnh)

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giúp khách hàng và đối tác dữ liệu của chúng tôi làm phong phú thêm dữ liệu của họ bằng cách sử dụng các kỹ thuật lập mô hình tương đồng.

Nhờ sự tham gia của bạn vào các cuộc khảo sát và hồ sơ dữ liệu của bạn, chúng tôi có thể giúp khách hàng của mình cải thiện mục tiêu quảng cáo của họ và tạo các mô hình quảng cáo trực tuyến tốt hơn thông qua mô hình tương đồng hoặc các phương pháp nghiên cứu tương tự. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn thông qua việc xây dựng hồ sơ, tham gia khảo sát nghiên cứu hoặc đối chiếu dữ liệu để tương thích với các bên thứ ba và nền tảng (đối tác dữ liệu của chúng tôi).

Chúng tôi quy định các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để đảm bảo rằng bạn sẽ không tự động trở thành mục tiêu cho các mục đích thương mại do dữ liệu của bạn được sử dụng để giúp tạo đối tượng tương tự và các đối tác dữ liệu của chúng tôi không thể sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Mã định danh cá nhân cố định, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, thông tin đăng nhập mạng xã hội, cookie, địa chỉ IP, ID thiết bị di động, mã định danh chính thức

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn hoặc kết hợp với cơ sở dữ liệu thứ cấp khác

Lợi ích chính đáng để cải thiện chất lượng dữ liệu của chúng tôi và hiểu biết sâu sắc từ nghiên cứu thị trường

Quảng cáo tiếp thị và đo lường (Quảng cáo hành vi theo ngữ cảnh)

Ngoài việc đối sánh dựa trên cookie (mà bạn có thể kiểm soát và đồng ý thông qua tài khoản chương trình của mình), chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email, trong quy trình đối sánh trực tiếp với các bên thứ ba (tức là khách hàng của chúng tôi và nhà xuất bản) để xác định xem bạn có phải là người dùng dịch vụ (chẳng hạn như mạng xã hội, trang web, ứng dụng di động) đó cho mục đích nghiên cứu đo lường quảng cáo hay không. Chúng tôi sẽ xác định những quảng cáo mà bạn có thể đã xem trên các trang web và nền tảng đó, đồng thời đo lường mức độ ảnh hưởng của thái độ đối với thương hiệu hoặc khả năng nhận diện của thương hiệu đối với doanh số bán hàng. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác không được phép sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

Mã định danh cá nhân cố định, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, thông tin đăng nhập mạng xã hội, cookie, địa chỉ IP, ID thiết bị di động, mã định danh chính thức

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn hoặc kết hợp với cơ sở dữ liệu thứ cấp khác

Lợi ích chính đáng để cải thiện chất lượng dữ liệu của chúng tôi và hiểu biết sâu sắc từ nghiên cứu thị trường

Giao dịch kinh doanh

Quản lý quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc giao dịch tài chính, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán tất cả hoặc một số tài sản của chúng tôi

Hồ sơ trong chương trình của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, ID thiết bị di động, nhân khẩu học và bất kỳ chi tiết nào bạn chia sẻ với chúng tôi về bản thân và hộ gia đình của bạn

Chúng tôi thu thập dữ liệu này trực tiếp từ bạn

Lợi ích hợp pháp hoặc khi cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Khuyến khích và Khen thưởng

Để khuyến khích bạn tham gia vào chương trình và các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường, bạn sẽ được tặng quà tặng vật và kỹ thuật số được đổi thông qua chương trình Điểm thưởng, nạp tiền điện thoại di động tức thì và rút thăm trúng thưởng. 

Chế độ quà tặng thưởng của chúng tôi tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện của chương trình.

Khi chúng tôi mời bạn tham gia khảo sát nghiên cứu thị trường của bên thứ ba, chúng tôi sẽ nhận được xác nhận từ bên thứ ba nơi bạn đã hoàn thành khảo sát đó nhằm quản lý quyền lợi bạn nhận được.

Quyền lợi mà chúng tôi dành cho bạn liên quan đến thông tin bạn đã gửi trong các cuộc khảo sát tùy thuộc vào số lượng và loại thông tin bạn gửi và yêu cầu chúng tôi chia sẻ với các bên thứ ba như được mô tả trong Thông Báo này. Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận quyền lợi hoặc phần thưởng cho việc tham gia của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua phần “Cách liên hệ với chúng tôi” trong Thông Báo này.

Bên thứ ba (Khách hàng và Nhà cung cấp)

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn) với các công ty trong Tập đoàn Kantar cũng như các nhà cung cấp bên thứ ba và bên xử lý dữ liệu của chúng tôi để thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý chương trình nhằm cung cấp cho bạn các hoạt động và dịch vụ của chương trình. Điều này có thể bao gồm việc các nhà cung cấp quản lý hoặc hỗ trợ chúng tôi quản lý cơ sở dữ liệu chương trình, tự động hóa tiếp thị và Quản lý Quan hệ Khách hàng, kiểm tra chất lượng và chống gian lận, quản lý quyền lợi và chăm sóc khách hàng. Một số nhà cung cấp sẽ làm việc cụ thể với chúng tôi để làm phong phú hồ sơ chương trình của bạn, cho phép chúng tôi lựa chọn bạn cho các cuộc khảo sát, chẳng hạn như các nhà cung cấp chuyên về, nhưng không giới hạn, việc đối sánh dữ liệu, đo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến và tương tác dữ liệu trên mạng xã hội. Các danh mục dữ liệu cá nhân được chia sẻ với các nhà cung cấp này thường bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, số điện thoại, ID cookie, ID thành viên và địa chỉ IP.

Các công ty liên kết của Tập đoàn Kantar cũng như các đối tác dữ liệu bên thứ ba và nhà xuất bản của chúng tôi đều bị ràng buộc theo hợp đồng để giữ bí mật mọi thông tin họ thu thập và tiết lộ cho chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập và tiết lộ cho họ, và phải bảo vệ thông tin đó bằng các tiêu chuẩn và biện pháp bảo mật tương đương với các tiêu chuẩn và biện pháp bảo mật của chúng tôi.

Trong hầu hết các trường hợp, các chương trình khảo sát của Kantar mời các thành viên tham gia khảo sát của bên thứ ba và, trong quá trình đó, không chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba đó. Trước mỗi lần thực hiện, chúng tôi sẽ luôn yêu cầu sự đồng ý của bạn và giải thích thông tin nào đang được chia sẻ. Khi cuộc khảo sát đang diễn ra, bạn luôn có quyền từ chối việc và rút lại sự đồng ý đối với thông tin cá nhân của bạn cho các cuộc khảo sát trong tương lai. Bên cạnh đó, chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn) và chưa từng làm như vậy trong 12 tháng qua.

Các máy chủ lưu trữ dữ liệu của Kantar Worldpanel được đặt tại Châu Âu và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (USA) và được quản lý trên đám mây dữ liệu bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến chương trình có thể được đội xây dựng nghiên cứu toàn cầu của Tập đoàn Kantar tổng hợp, ẩn danh, tóm tắt và phân tích tại các địa điểm sau:

Để liên hệ với chúng tôi về việc xử lý dữ liệu tại các địa điểm này của Tập đoàn Kantar, vui lòng gửi email tới dataprotection@kantar.com.

Truyền dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập, lưu trữ, chuyển giao hoặc xử lý bởi các công ty trong Tập đoàn Kantar hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các mục đích liên quan đến nghiên cứu, chẳng hạn như xử lý và làm phong phú dữ liệu, cả trong và ngoài lãnh thổ của bạn. Tất cả các bên đều bị ràng buộc theo hợp đồng để giữ bí mật mọi thông tin mà họ thu thập và tiết lộ cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập và tiết lộ cho họ và phải bảo vệ thông tin đó bằng các tiêu chuẩn và biện pháp bảo mật thích hợp. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến, lưu trữ tại hoặc được xử lý bên ngoài quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn và quốc gia hoặc lãnh thổ đó không được công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Ví dụ: nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu ban hành và các biện pháp bảo vệ thích hợp khác sẽ được sử dụng nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với những việc chuyển giao theo Thông Báo này và bất kỳ thông tin cần thiết nào khác mà chúng tôi sẽ cung cấp riêng cho bạn.

Yêu cầu bảo mật, an ninh và yêu cầu của ngành

Chúng tôi thực hiện các biện pháp công nghệ và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cả trong quá trình truyền tải dữ liệu và khi chúng tôi nhận được dữ liệu đó. Quy trình bảo mật của chúng tôi phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận chung được sử dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các biện pháp bao gồm kiểm soát bảo mật và lưu trữ tích hợp với các chính sách và quy trình bảo mật mạng và dữ liệu của chúng tôi với các yêu cầu bảo mật của khách hàng và phù hợp với yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu nội địa. Tất cả máy tính xách tay của nhân viên Kantar đều được mã hóa, bao gồm sự bảo vệ mạng và việc lưu trữ/xử lý trên phương tiện/thiết bị di động đều bị cấm. Phương tiện di động và thiết bị di động được lưu trữ trong tủ/ngăn kéo/phòng có khóa với quyền tiếp cận hạn chế cùng với hệ thống kiểm soát an toàn của tòa nhà. Kantar cũng đã đầu tư vào bảo mật thiết bị đầu cuối (bao gồm cả phần mềm chống phần mềm độc hại), thu thập thông tin về mối đe dọa và dịch vụ ứng phó. Các biện pháp này được triển khai trên tất cả các máy trạm và máy chủ trong khu vực của Kantar. Mã hóa tiêu chuẩn ngành/chính phủ hiện hành là - AES128 (Mac) hoặc AES256 (PC), được sử dụng làm tiêu chuẩn trong toàn ngành.

Khi bạn được yêu cầu tạo tài khoản với chúng tôi, thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bạn và chỉ bạn mới có quyền truy cập vào thông tin của mình. Để giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn không nên tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu của bạn qua một cuộc gọi hoặc một email không mong muốn. Ngoài ra, hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản chương trình của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt khi bạn hoàn thành việc truy cập vào trang web của chúng tôi. Điều này giúp đảm bảo rằng những người khác không thể truy cập dữ liệu cá nhân và thư từ của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với người khác hoặc đang sử dụng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hoặc quán cà phê Internet. Hãy thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.

Trong trường hợp không may xảy ra sự cố bảo mật dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo, một cách kịp thời và phù hợp với pháp luật và các quy định, cho bạn về các điều kiện cơ bản và tác động có thể có của sự cố bảo mật, các biện pháp ứng phó đã được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện của chúng tôi, những đề xuất dành cho bạn về cách tự phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, các biện pháp khắc phục của chúng tôi dành cho bạn, v.v. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những thông tin đó qua email, fax, điện thoại hoặc thông báo, v.v. và khi có khó khăn trong việc thông báo tới từng thành viên, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo công khai một cách chính xác và hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chủ động báo cáo việc xử lý các sự cố bảo mật dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

Tiết lộ công khai

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ công khai dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Tiêu chuẩn ngành

Chúng tôi theo đây tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc ngành khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn, bao gồm:

 Tiết lộ cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi một trang web chỉ định ID người dùng bằng số và lưu trữ một số thông tin nhất định về trình duyệt trực tuyến của bạn. Chúng được sử dụng để giúp người dùng điều hướng các trang web một cách hiệu quả và thực hiện một số chức năng nhất định. Trang web sẽ gửi thông tin tới trình duyệt, sau đó trình duyệt sẽ tạo một tệp văn bản trên máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng. Mỗi khi người dùng quay lại cùng một trang web, trình duyệt sẽ truy xuất và gửi tệp này đến máy chủ của trang web.

Chúng tôi sử dụng cookie cho cả mục đích thiết yếu (ví dụ: chức năng của trang web và bảo mật) và các mục đích không thiết yếu (ví dụ: phân tích trang web). Đối với mục đích không thiết yếu, chúng tôi chỉ thực hiện việc này khi có sự đồng ý của bạn. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc thông báo cho bạn khi trang web cài đặt hoặc truy cập vào cookie. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của trang web này có thể không truy cập được hoặc không hoạt động bình thường.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Thông Báo Về Cookie trên trang web của chúng tôi và truy cập trang tùy chọn cookie để có thể điều chỉnh cài đặt cookie của bạn.

Quảng cáo hành vi theo ngữ cảnh đề cập đến quảng cáo định hướng dựa trên thông tin cá nhân được thu thập từ bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi hoặc các nền tảng kỹ thuật số khác. Trừ khi được mô tả khác trong Thông Báo này và Thông Báo Về Cookie trên trang web của chúng tôi, chúng tôi không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba cho mục đích quảng cáo hành vi theo ngữ cảnh.

Sự chính xác

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để giữ cho dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi được chính xác, đầy đủ và cập nhật, dựa trên thông tin gần nhất mà bạn và/hoặc khách hàng của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi trông cậy vào bạn để giúp chúng tôi giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật bằng cách trả lời các câu hỏi của chúng tôi một cách trung thực. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn sẽ thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu trẻ em

Chúng tôi nhận thấy cần phải cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân được thu thập từ trẻ em. Chúng tôi không bao giờ cố ý mời trẻ em dưới độ tuổi hợp pháp được quy định bởi chính quyền ở quốc gia nơi bạn cư trú tham gia vào các nghiên cứu mà không có sự cho phép thích hợp. Nếu sự tham gia trực tiếp của trẻ em đối với một dự án cụ thể là cần thiết và phù hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng chúng tôi đã nhận được sự cho phép của cha mẹ và/hoặc người giám hộ hợp pháp. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cha mẹ và/hoặc người giám hộ hợp pháp thông tin về chủ đề khảo sát, mọi dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm của trẻ em có thể được thu thập, cách sử dụng dữ liệu và liệu chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó hay không và chia sẻ với đối tượng nào.

Trong khi trẻ em đang hoàn thành cuộc khảo sát, phụ huynh và/hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát chúng.

Tùy từng trường hợp, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của trẻ em cho các bên thứ ba để tham gia vào các cuộc khảo sát và/hoặc các chương trình khác. Trước mỗi lần thực hiện, chúng tôi sẽ luôn yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ và giải thích thông tin nào đang được chia sẻ. Khi cuộc khảo sát đang diễn ra, bạn luôn có quyền từ chối tham gia khảo sát và rút lại sự đồng ý liên quan đến thông tin cá nhân của bạn đối với các cuộc khảo sát trong tương lai. Mặt khác, chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của trẻ em và chưa làm như vậy trong 12 tháng qua.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân được phân loại là dữ liệu cá nhân “nhạy cảm” hoặc “thuộc danh mục đặc biệt”. Ý nghĩa của loại dữ liệu cá nhân này khác nhau tùy theo luật bảo vệ dữ liệu của các quốc gia khác nhau. Trên cơ sở này, chúng tôi xem dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân, nếu những dữ liệu này bị sử dụng sai mục đích hoặc bị rò rỉ, thì có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của một cá nhân, gây tổn hại đến danh tiếng hoặc sức khỏe của họ hoặc dẫn đến hành vi phân biệt đối xử. Điều này bao gồm nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học nhằm mục đích nhận dạng cụ thể một thể nhân, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tính dục của một thể nhân.

Trong thời gian tham gia chương trình và tham gia khảo sát, bạn có thể được hỏi liệu bạn có muốn cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm hay không. Bạn luôn có thể lựa chọn việc có cung cấp các dữ liệu này cho chúng tôi hay không. Chúng tôi đã bao gồm các loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm mà chúng tôi yêu cầu thu thập từ bạn trong phần “Thu thập và sử dụng dữ liệu hợp pháp” ở trên của Thông Báo này, bao gồm cả mục đích xử lý có liên quan.

Quyền của cá nhân

Tùy thuộc vào vị trí của bạn và luật bảo vệ dữ liệu áp dụng cho việc Kantar xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể có một hoặc nhiều quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

Quyền

tả

Quyền được biết

Quyền được thông báo về các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền đồng ý

Quyền đồng ý hoặc không đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền rút lại sự đồng ý

Quyền thay đổi ý định và rút lại sự đồng ý của bạn. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi có thể không cung cấp được một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu trường hợp này xảy ra vào thời điểm bạn rút lại sự đồng ý. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi khiếu nại và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn rút lại sự đồng ý.

Quyền từ chối bán dữ liệu

Quyền từ chối bán dữ liệu cá nhân của bạn, trong trường hợp chúng tôi bán dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền truy cập

 

Quyền truy cập các bản sao dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là "yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu"). Điều này cho phép bạn yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu đó một cách hợp pháp hay không.

Quyền sửa đổi/chỉnh sửa

Quyền được chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn chỉnh sửa mọi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi có về bạn.

Quyền phản đối xử lý dữ liệu

Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có cơ sở hợp pháp và chính đáng để xử lý thông tin của bạn, điều này sẽ ảnh hưởng đến các quyền và sự tự do của bạn.

Quyền xóa dữ liệu

Quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi không có đủ lý do chính đáng để tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có thể muốn thực hiện quyền này khi bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc khi chúng tôi được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ theo luật pháp địa phương. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa của bạn vì những lý do pháp lý cụ thể sẽ được thông báo cho bạn, nếu có, tại thời điểm bạn yêu cầu.

 Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý phát sinh từ yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.

Quyền di chuyển dữ liệu

Quyền di chuyển dữ liệu cá nhân của bạn (quyền di chuyển dữ liệu). Điều này cho phép bạn chuyển dữ liệu cá nhân của mình cho bên khác ở định dạng di động.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm dừng việc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn - ví dụ: nếu bạn muốn chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu đó hoặc lý do xử lý dữ liệu đó.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu nhạy cảm

Hạn chế sử dụng và tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào trong một số trường hợp nhất định.

Quyền cung cấp dữ liệu

Quyền yêu cầu chương trình cung cấp dữ liệu cá nhân của riêng bạn cho bạn.

Quyền hủy đăng ký

Quyền hủy đăng ký khỏi chương trình vào bất cứ lúc nào. Sau khi hủy đăng ký, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách lưu trữ của chúng tôi và yêu cầu của bạn, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Quyền không phân biệt đối xử

Quyền không bị phân biệt đối xử khi bạn thực hiện bất kỳ quyền sẵn có nào theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Quyền tự bảo vệ

Quyền tự bảo vệ của bạn theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, các luật liên quan khác và Nghị định, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền dân sự được quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự Việt Nam, bao gồm:

·       công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền dân sự của bạn;

·       buộc chấm dứt hành vi vi phạm;

·       buộc xin lỗi, cải chính công khai;

·       buộc thực hiện nghĩa vụ;

·       buộc bồi thường thiệt hại;

·       hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

·       yêu cầu khác theo quy định của luật.

Quyền liên quan đến việc ra quyết định tự động

Quyền đối với bất kỳ quyết định tự động nào. , trước tiên chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin có ý nghĩa về lô-gíc có liên quan, tầm quan trọng và hậu quả dự kiến. Bạn cũng có quyền yêu cầu sự can thiệp của con người, bày tỏ quan điểm riêng, nhận được lời giải thích về quyết định và phản đối quyết định đó.

Quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền, tố cáo và khởi kiện

Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Xem phần “Khiếu nại” bên dưới.

 Quyền của bạn có thể bị hạn chế - ví dụ, nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của người khác, điều đó sẽ vi phạm quyền của bên thứ ba (bao gồm cả quyền của chúng tôi) hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu mà pháp luật yêu cầu giữ lại hoặc việc giữ lại đó có lợi ích hợp pháp chính đáng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các trường hợp miễn trừ có liên quan mà chúng tôi lấy làm cơ sở khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào bạn đưa ra.

Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bên thứ ba mà chúng tôi đã chuyển dữ liệu cá nhân của bạn về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của bạn. Lưu ý rằng trong khi chúng tôi liên lạc với các bên thứ ba này, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành động sẽ được các bên thứ ba này thực hiện để trả lời yêu cầu của bạn. Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình do các bên thứ ba này nắm giữ và sửa đổi, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu đó nếu không chính xác.

Quyền truy cập dữ liệu cá nhân

Để yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, vui lòng xem chi tiết liên hệ trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi”. Khi đưa ra yêu cầu, bạn nên cung cấp ID thành viên của mình hoặc bất kỳ thông tin định danh có liên quan nào khác. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi bằng địa chỉ email hoặc chi tiết liên hệ mà chúng tôi không lưu giữ trong hồ sơ, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp hoặc giấy tờ tùy thân chính thức (chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu) để xác minh yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên hoặc bất kỳ quyền nào khác mà bạn có thể có.

Bạn có thể có quyền sử dụng bên thứ ba để thay mặt bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (đôi khi được gọi là 'đại diện được ủy quyền' hoặc các ý nghĩa tương tự). Cho mục đích này, chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng cho thấy bạn đã cấp một giấy phép có chữ ký cho bên thứ ba để gửi yêu cầu cho chúng tôi, có thể dưới dạng giấy ủy quyền. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu xác minh bổ sung, chẳng hạn như danh tính của bên thứ ba là cá nhân.

Chúng tôi mong muốn đáp ứng yêu cầu truy cập quyền dữ liệu cá nhân của bạn càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phản hồi trong khung thời gian được quy định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Ở một số quốc gia, đó là một tháng dương lịch hoặc 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Khung thời gian theo luật bảo vệ dữ liệu có thể bị tạm dừng trong khi chúng tôi thu thập thông tin cần thiết từ bạn, chẳng hạn như xác minh danh tính của bạn.

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không tính phí cho các yêu cầu hợp lý của bạn. Tuy nhiên, nếu luật áp dụng cho phép, một khoản phí dưới dạng lệ phí sẽ được áp dụng một cách phù hợp đối với các yêu cầu lặp đi lặp lại vượt quá phạm vi hợp lý. Đối với các yêu cầu lặp đi lặp lại vô lý và cần đến phương tiện công nghệ quá mức cần thiết (ví dụ: phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi căn bản các phương pháp hiện tại) để thực hiện, gây rủi ro cho quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hoặc không thực tế (cụ thể: liên quan đến thông tin lưu trên đĩa dự phòng), chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn, tùy theo luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng.

Một số luật bảo vệ dữ liệu cũng ngăn cản chúng tôi cấp quyền truy cập vào các quyền dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như khi điều này ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, quốc phòng hoặc công cộng; lợi ích công cộng quan trọng; điều tra, truy tố, xét xử hình sự hoặc thi hành quyết định tư pháp; tính mạng, tài sản hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp quan trọng khác hoặc của cá nhân khác; và bí mật thương mại.

Lưu trữ và duy trì dữ liệu

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp cho mục đích sử dụng định sẵn và hợp pháp. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn vẫn còn là thành viên của chương trình. Các nghiên cứu của Kantar Worldpanel quan sát hành vi dài hạn của người tiêu dùng đòi hỏi phải có lịch sử mười năm về mô hình mua hàng của thành viên, bao gồm các lần mua hàng và nhân khẩu học. Do đó, dữ liệu về nhân khẩu học và mua hàng của thành viên được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là 10 năm kể từ ngày thành viên chấm dứt tư cách thành viên chương trình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Tuy nhiên, dữ liệu không cần thiết cho nghiên cứu của chúng tôi, đặc biệt là chi tiết liên hệ và tất cả dữ liệu định danh cá nhân một cách trực tiếp (ví dụ: tên, số điện thoại và email), sẽ bị xóa hàng tháng sau 5 năm kể từ ngày chấm dứt (trừ trường hợp luật có quy định khác). Dữ liệu nói trên được lưu trữ trong khoảng thời gian được xác định trước như đã đề cập ở trên nhằm đảm bảo chúng tôi không mời lại các Thành viên trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi chấm dứt. Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết sẽ được xử lý theo phương pháp đảm bảo tính chất bí mật không bị xâm phạm.

Là một phần của Kế hoạch Đảm bảo Kinh doanh Liên tục của Công ty và theo tiêu chuẩn ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 và trong một số trường hợp nhất định theo luật, hệ thống điện tử của chúng tôi sẽ được sao lưu và lưu trữ. Những tài liệu lưu trữ này được duy trì trong một khoảng thời gian xác định trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Sau khi hết hạn, dữ liệu sẽ bị xóa và hủy để đảm bảo dữ liệu bị xóa bỏ hoàn toàn.

Ra quyết định tự động

Bạn sẽ không phải chịu những quyết định có tác động đáng kể đến mình chỉ dựa trên việc ra quyết định tự động, trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy và chúng tôi đã thông báo cho bạn. Trong các trường hợp đó, bạn cũng sẽ được hưởng các quyền liên quan khác (xem phần “Quyền của cá nhân” trong Thông Báo này).

Cập nhật Thông Báo Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi

Chúng tôi thường xuyên xem xét Thông Báo Về Quyền Riêng Tư của mình và thông báo này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm và ít nhất 12 tháng một lần. Thông Báo cập nhật mới nhất sẽ luôn có sẵn trên trang web của chúng tôi hoặc trong cổng thông tin chương trình của bạn. Chúng tôi sẽ ghi lại thời điểm Thông Báo được sửa đổi lần cuối. Những thay đổi không làm thay đổi bản chất của Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này sẽ chỉ được công bố thông qua các trang web của chương trình.

Phiên bản mới nhất: [02/02/2024]

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư của mình hoặc bạn muốn hủy đăng ký hoặc truy cập bất kỳ quyền dữ liệu cá nhân nào của mình, bạn có thể liên hệ với Kantar:

Chuyên Viên Cấp Cao Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Tập đoàn Kantar là Ravinder Roopra. Bạn có thể liên hệ theo thông tin sau:

Công dân Việt Nam có thể liên hệ với nhóm bảo vệ dữ liệu địa phương tại Việt Nam thông qua: dpo_vn@kantar.com

 Khiếu nại

Nếu bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hoặc bạn có khiếu nại liên quan, bạn có thể có quyền hợp pháp để tố cáo với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý hoặc cơ quan giám sát chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu ở quốc gia của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong có cơ hội giải quyết mối quan ngại của bạn trước khi bạn thực hiện quyền tố cáo này, vì vậy trước tiên vui lòng liên hệ với đội ngũ bảo mật của chúng tôi tại Nhatkytieudung@kantar.com.