Baby Panel

Chương trình Nhật Ký Tiêu Dùng Sản Phẩm của Bé là chương trình thực hiện lâu dài được tham gia bởi các hộ gia đình ở 2 thành phố chính là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tham gia chương trình có 900 hộ gia đình, đại diện cho khoảng 8,000 người như gia đình của Quý vị đây. Gia đình của Quý vị đã được chọn ngẫu nhiên để làm gia đình đại diện cho thói quen mua sắm - tiêu dùng các sản phẩm dành cho trẻ em của người dân Việt Nam.

Chúng tôi sẽ cung cấp Sổ Nhật Ký Tiêu Dùng Sản Phẩm của Bé cho người quyết định chính về việc mua sắm các sản phẩm dành cho trẻ em để điền vào những chủng loại sản phẩm mà chúng tôi đã liệt kê trong Sổ nhật ký mỗi khi mua sắm - tiêu dùng tại nhà. Cách điền vào Sổ Nhật Ký Tiêu Dùng Sản Phẩm của Bé rất đơn giản và dễ dàng, đồng thời chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn Quý vị cách điền cũng như cách sử dụng nó.

Sau thời gian hướng dẫn ban đầu, nhân viên chúng tôi sẽ ghé thăm gia đình Quý vị 2 tuần 1 lần để thu thập những Sổ nhật ký đã được điền đầy đủ trong 2 tuần trước và thay vào đó những Sổ nhật ký mới. Tất cả các thông tin trong Sổ Nhật Ký Tiêu Dùng Sản Phẩm của Bé cũng như thông tin về gia đình Quý vị sẽ được hoàn toàn giữ bí mật
 Mua sắm
 width=

Ghi nhận dòng mua sắm vào nhật ký

 width=

Gửi nhật ký về công ty

 width=

Đổi quà

 110=

Nhận điểm thưởng