Mã quà: 1200019104
Dắt dao đứng bằng gỗ
Mô tả Điểm  
Dắt dao đứng bằng gỗ -