Mã quà: 1200019089
Dĩa sứ trắng Minh Long tròn 22cm (2cái)
Mô tả Điểm  
Dĩa sứ trắng Minh Long tròn 22cm (2cái) -