Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Kantar Worldpanel

Chính sách bảo mật này (gọi tắt là “Chính sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, truy cập và/hoặc giao dịch trên website http://www.nhatkytieudung.com/ thuộc quyền sở hữu của Công ty KANTAR (gọi chung là “Khách hàng”). Cá nhân dưới 15 tuổi được khuyên tham gia khảo sát dưới sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ theo quy định pháp luật.

Chính sách này sẽ mô tả, giải thích cách thức chúng tôi tiếp nhận, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin, dữ liệu của Khách hàng (“Thông tin Khách hàng”).

Sự chấp thuận

Thông qua việc ký tên xác nhận vào Bản Chính sách này, Quý khách đồng ý: (i) việc chúng tôi sử dụng Thông tin khách hàng và sử dụng các cookies theo quy định của Chính sách bảo mật này; (ii) các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật. Nếu Quý khách không đồng ý, vui lòng không cung cấp Thông tin khách hàng và/hoặc không ký tên xác nhận.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ cập nhật đến Khách hàng ngay khi có thay đổi.

Thông tin liên hệ

Nếu Quý khách có thắc mắc về Chính sách bảo mật và Chính sách sử dụng Cookie, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các phương thức sau:

  1.   Gọi điện thoại đến Văn phòng Kantar Worldpanel Việt Nam: 028.39.306.632
  2.   Gởi câu hỏi đến mục “Liên hệ” tại Website http://www.nhatkytieudung.com/

Phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin Khách hàng khi:

Cụ thể, Kantar Worldpanel sẽ thu thập và lưu giữ các thông tin, dữ liệu sau:

Cam kết bảo mật

Chúng tôi đảm bảo thông tin thu thập được từ Khách hàng sẽ sử dụng đúng mục đích và được bảo mật bằng mọi cách thức có thể. Tuy nhiên, không có hệ thống nào đảm bảo đường truyền trên internet được bảo mật 100%. Vì vậy, chúng tôi không thể cam kết chắc chắn rằng thông tin mà Khách hàng cung cấp được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin Khách hàng.

Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập Thông tin Khách hàng nhằm phục vụ cho các mục đích:

Phạm vi sử dụng

Khách hàng đồng ý cho chúng tôi chia sẻ Thông tin khách hàng trong các trường hợp sau:

(a)  Chia sẻ Thông tin khách hàng đến các chuyên viên, nhân viên, đại lý, công ty thành viên, công ty con thuộc tập đoàn WPP/ Kantar Group https://www.wpp.com/, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế. Các công ty thành viên và các đối tác liên kết phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được đề cập tại Chính sách này.

(b)   Thông tin khách hàng có thể sẽ được chia sẻ với các bên thứ ba để phục vụ mục đích phân tích nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách hàng. Những bên thứ ba này có thể kết hợp các thông tin trên với các thói quen truy cập trực tuyến của Khách hàng trên trang web của họ và trên trang web của các đối tác liên quan.

(c)   Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật.

(d)   Khi chúng tôi sở hữu các công ty và cá nhân để thay mặt thực hiện các mục đích được đề cập trong phần Phạm vi sử dụng hoặc, ví dụ, cho mục đích xử lí điện tử các dữ liệu được chứa trong hình ảnh hóa đơn hoặc xử lí các trả lời cho các khảo sát qua thư tín.

(e)   Khi công ty (hoặc một phần của công ty) chúng tôi được mua lại hoặc chuyển nhượng, các thông tin cá nhân được chúng tôi lưu giữ sẽ được trở thành tài sản bị chuyển nhượng mặc dù vẫn được sử dụng đúng theo Chính sách bảo mật này. Ngoài ra, trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua lại công ty hoặc tài sản khác, chúng tôi có thể sẽ cung cấp thông tin khách hàng tới các bên mua/bán của những công ty hoặc tài sản đó.

Ngoài các bên được đề cập ở trên, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng đến bất cứ bên thứ ba nào khác mà chưa được sự đồng ý của Khách hàng.

Mật khẩu

Khách hàng sẽ được yêu cầu thiết lập mật khẩu để đăng nhập vào trang web của Kantar Worldpanel. Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu vì chúng tôi sẽ không lưu giữ mật khẩu trong hệ thống. Nếu Khách hàng quên mật khẩu thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận một mật khẩu ngẫu nhiên và sau đó đặt lại mật khẩu mới. Chúng tôi khuyến cáo Khách hàng không nên chia sẻ mật khẩu với người khác.

Thời gian lưu trữ

Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu huỷ bỏ hoặc Khách hàng tự đăng nhập và thực hiện việc huỷ bỏ.

Chỉnh sửa thông tin

Vui lòng thông báo với chúng tôi nếu Khách hàng:

  1.     Không muốn thông tin cá nhân được sử dụng trong các hình thức được liệt kê ở trên (sẽ thuận tiện hơn nếu bạn đặt ra những giới hạn cho những dữ liệu được sử dụng)
  2.     Muốn xem thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ. Ngoài ra, nếu thông tin không chính xác, không hoàn chỉnh hoặc không liên quan, chúng tôi sẽ điều chỉnh hoặc xóa đi sau khi thảo luận vấn đề này với bạn.

Văn phòng Kantar Worldpanel Việt Nam: 028.39.306.632

Thông qua Website dành cho đáp viên http://www.nhatkytieudung.com/

Chúng tôi muốn làm rõ rằng Khách hàng có thể sẽ không được tham gia nghiên cứu mẫu hoặc nhận dịch vụ của công ty nếu Khách hàng không đồng ý cho chúng tôi thu thập thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của Khách hàng.

Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi hoặc bạn có thắc mắc về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ để thông báo với chúng tôi bằng những cách đã nêu trên.

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Kantar Worldpanel

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 71/GP-HCM do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/1998.

Trụ sở chính:  58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hiệu lực

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019

Chính sách sử dụng Cookies

Tùy chọn cookie

Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi sử dụng Cookies để tối ưu hóa trải nghiệm của Khách hàng khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ kiểm tra các Cookies khi quảng cáo hoặc các trang web được xem.

Chúng được gọi là Cookies Nghiên cứu Hành vi và Quảng cáo. Nếu Khách hàng không muốn nhận các cookies này, Khách hàng có thể thay đổi tùy chọn của mình.

Cookies là những tệp văn bản nhỏ được lưu giữ trên máy tính của Khách hàng khi truy cập một số trang web, giúp trang web có thể nhớ người truy cập và các tùy chọn của họ.

Chúng tôi có sử dụng một số nhà cung cấp thứ ba mà họ có thể thiết lập chế độ Cookies trên thiết bị của Khách hàng thay mặt chúng tôi khi Khách hàng truy cập trang của họ và các đối tác của họ, để cho phép họ chuyển tải dịch vụ mà họ đang cung cấp. Để biết thêm thông tin về những Cookies này, xin click vào đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng Cookise để giúp Khách hàng truy cập nhanh hơn và trải nghiệm trang web chúng tôi một cách tốt nhất.

Khách hàng có thể kiểm soát hoạt động của Cookies, hoặc có thể xóa tất cả dữ liệu Cookies bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt. Để biết thêm hướng dẫn chi tiết, Khách hàng có thể xem chức năng Giúp Đỡ trong trình duyệt. Tuy nhiên, khi chức năng sử dụng Cookies bị tắt, một số tính năng trên trang web chúng tôi có thể sẽ không hoạt động đúng.

Trang web chúng tôi sử dụng những loại Cookies sau đây:

Cookie tối hóa ưu chức năng

Những Cookie này cần thiết để giúp Khách hàng có những trải nghiệm trực tuyến được cá nhân hóa bằng cách thu thập thông tin cá nhân, ví dụ: số mã hộ gia đình sẽ giúp chúng tôi nhận diện bạn mỗi lần các thành viên trong bảng khảo sát ghé thăm trang web, các thông tin mua sắm sẽ được thu thập về cho chúng tôi. Sẽ có những Cookie để phân tích giúp chúng tôi quản lý nội dung trang web.

Đây là Cookie bắt buộc, không thể loại bỏ.

Cookie nghiên cứu hành vi và quảng cáo

Các Cookies Nghiên Cứu giúp chúng tôi ghi nhớ được liệu những quảng cáo hay trang web được chọn có được xem hay không bao gồm bạn xem chúng bao nhiêu lần và trên địa chỉ trang web nào. Qua hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ, những thông tin này sẽ cho chúng tôi hiểu được tầm ảnh hưởng của quảng cáo và trang web đến hành vi mua sắm nói chung, và mua sắm trực tuyến nói riêng, từ đó xác định được phân khúc người tiêu dùng của Khách hàng. Những thông tin này có thể sẽ được sử dụng bởi đối tác của chúng tôi để có thể điều hướng quảng cáo trực tuyến hiệu quả hơn. Ngoài ra, bạn có thể được mời tham gia những khảo sát thêm, dựa trên hành vi tìm kiếm trực tuyến của Khách hàngn.

Những Cookie này được bảo đảm chỉ được dùng đúng với những mục đích kể trên, những quảng cáo mà Khách hàng thấy sẽ không bị ảnh hưởng khi tham gia khảo sát. Ngoài ra, những thông tin cá nhân sẽ không được thu thập và tất cả thông tin sẽ được bảo mật.