Thông báo

Danh sách trúng giải chương trình "Hộ gia đình may mắn 2019"

Xin trân trọng chúc mừng 8 hộ gia đình may mắn trúng giải.

14/12/2019

Danh sách trúng giải chương trình "Hộ gia đình may mắn 2018"

Xin trân trọng chúc mừng 8 hộ gia đình may mắn trúng giải.

14/01/2019

Chương trình hộ gia đình may mắn (dành cho 4 thành phố chính)

Tham gia đơn giản phần thưởng hấp dẫn

14/12/2018

Vai trò người tham gia

Mỗi hộ gia đình tham gia chương trình Nhật ký tiêu dùng mang tính đại diện rất lớn cho từng khu vực. Tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, thói quen hành vi tiêu dùng của mỗi hộ gia đình sẽ phản ánh cho hơn 1000 hộ gia đình khác.

16/10/2018

Quyền lợi người tham gia

Nhật Ký Tiêu Dùng là chương trình nguyên cứu về thói quen, hành vi mua sắm tiêu dùng sản phẩm tại hộ gia đình ....